Wed 27 May, 2020
/ Lifestyle / Culture

ME TIME : स्वतःशी निवांत संवाद साधण्यासाठी

Culture ,  Lifestyle
वेदिका पत्की
आपण दैनंदिन जीवनात घरात, समाजात आणि नोकरीच्या ठिकाणी वेगवेगळी नाती निभावत असतो. आपला वेळ या सगळ्या गोष्टींत विभागला जातो. कळत नकळत आपण आपलेच राहत नाही. घर,नोकरी,समाज या सगळ्या गोष्टी माझ्या आयुष्याचा केवळ एक भाग आहेत. हे सगळं म्हणजे मी नाही, हे आपण विसरून जातो.